Webináře - Přínosy a úspory pro účastníky

  •  
  •  

Celoživotní vzdělávání se stalo v dnešní informační společnosti pro většinu profesí nezbytností. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci i podnikatelé se účastní řady školení a kurzů, které zvyšují jejich odbornost a konkurenceschopnost. Této potřebě dalšího vzdělávání však často bývají překážkou časové nebo finanční omezení.

 

Webináře představují moderní alternativu ke klasickým fyzickým školení, jenž může účastníkům poskytnout některé zcela nové možnosti a výhody.

 

 

Přínosy a úspory pro účastníky webinářů

  • Nezávislost na místě - účastníci mohou webinář absolvovat z kteréhokoliv místa v ČR a to z domova, z kanceláře nebo třeba z hotelu na služební cestě. Tímto se otevírají zcela nové příležitosti účastnit se školení či kurzů, které by byly za normálních okolností zcela nedostupné. Má-li účastník doma malé děti, je pohybově omezený a nebo v den konání právě onemocněl, může webinář absolvovat z domova
  • Efektivní využívání času - pro účast na webináři odpadá potřeba cestovat. Cestování je značně neproduktivní činnost a v mnoha případech ubírá dokonce více času než samotné školení. Takto ušetřený čas lze například využít pro hlubší pochopení učiva a praktickou aplikaci získaných poznatků
  • Úspory nákladů na cestovné se pohybují řádově od desítek po tisíce Kč za každý jednotlivý webinář. K tomu je nutné v některých případech dále připočíst náklady za ubytování. Z hlediska společenské zodpovědnosti cestování silně zatěžuje životní prostředí a zvyšuje i riziko dopravních nehod
  • Interaktivita - webinář není pouze pasivní formou vzdělávání jako např. elearning nebo výukové programy na CD. Jedná se o plnohodnou vzdělávací alternativu
  • Webinář lze kdykoliv opakovat bez dalších nákladů - pro potřeby oživení probíraného tématu nebo dohledání některého důležitého detailu si může účastník podle potřeby přehrát videozáznam z webináře
  • Pocit většího bezpečí - prostředí webináře je pro účastníky s introvertní povahou méně stresující než fyzické školení. Řada lidí se při fyzickém školení ve skupině neptá a to přesto, že by chtěli. Chybí jim k tomu odvaha vystoupit na veřejnosti. Při  webinářích tento problém zcela odpadá. Nehledí se na věk, rasu ani tělesné postižení

 

 

Zpět na všeobecné informace o webinářích >

 

 

 

 
 

Sledujte nás:

 

Ochrana soukromí   Zasílání novinek   Mapa stránek

 

 

 
 
 
Partneři: